Len

Privacybeleid in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Len van der Wurff, en/of omdat u zelf persoonsgegevens verstrekt aan Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog bij het invullen van een contactformulier en/of aanmelding voor een gratis sessie, een training of een gratis download op de website.

Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres

Waarom Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog, je gegevens nodig heeft:

Dossiervorming
Len van der Wurff is als psycholoog verplicht door de WBGO een dossier van je aan te leggen. Uw dossier bevat naast persoons- en levensloopgegevens, aantekeningen over je geestelijke en lichamelijke welzijn. Ook worden in je dossier gegevens opgenomen die voor het begeleidingstraject noodzakelijk zijn en die zij, na je exclusieve toestemming, heeft opgevraagd bij andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Len van der Wurff doet haar uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:
• Zorgvuldig omgaat met je persoonlijke en medische gegevens.
• Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als uw psycholoog heeft zij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lenvanderwurff.nl . Zij zal zo snel mogelijk, in idee geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Financiële administratie
Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt om een nota op te kunnen stellen. Op de nota die je ontvangt, staan de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren:
• Naam, adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Datum / data van de gesprekken
• Korte omschrijving van het begeleidingstraject
• Kosten van de sessie(s).

Boekhouding
Ten behoeve van het correct onderhouden van een debiteuren/crediteuren administratie worden sommige gegevens verstrekt aan Dia Nuevo, Accountancy, Administratie & Belastingadvies te Eck en Wiel. Het gaat om de volgende gegevens: Naam, adres, geboortedatum. Dia Nuevo, Accountancy, Administratie & Belastingadvies is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Dia Nuevo, Accountancy, Administratie & Belastingadvies gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Intervisie en supervisie
Om de kwaliteit van de geboden diensten te blijven waarborgen vinden met regelmaat intervisie- en supervisie bijeenkomsten plaats. Je gegevens worden hiervoor alleen geanonimiseerd gebruikt. Wil je dit niet, dan kun je dit mondeling of via de mail laten weten aan Len van der Wurff: info@lenvanderwurff.nl

Contact
Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog, verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch, per email of per post contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening zoals met jou is overeengekomen.

Verder kan Len van der Wurff, Prakijk De Psycholoog je informeren over de ontwikkeling van de praktijk, over gratis sessies of trainingen en je op de hoogte houden van nieuwe activiteiten in de webblog. Als je hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een mail te sturen naar: info@lenvanderwurff.nl

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Als Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog om andere redenen gebruik wil maken van je gegevens, zal zij je daarover eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Beveiliging

Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog via: info@lenvanderwurff.nl

Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog, is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68385625
Telefoon: 06 – 2876 3879
E-mailadres: info@lenvanderwurff.nl
Website: www.lenvanderwurff.nl