Len

Een klacht indienen

Wanneer je niet tevreden bent over het therapeutsch of coachingstrraject, de trainingen of over andere zaken nodig ik je van harte uit dit eerst met mij te bespreken. In de meeste gevallen komen we er samen wel uit. Mocht dit echter niet het geval zijn of wil je je klacht niet met mij persoonlijk bespreken, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de NVPA. Klik hier voor de contactgegevens. Via de NVPA kun je in contact komen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze bepreekt de situatie met je, ondersteunt je bij het verwoorden van je klacht en zoekt met jou naar mogelijke oplossingen.  Lees meer over de klachtenprocedure van het NVPA.