Onvoorwaardelijke self support

Mezelf welkom heten en meebewegen met de stroom van het leven, was ook voor mij niet vanzelfsprekend. Ik wees veel van mezelf af, maakte mezelf zo onzichtbaar mogelijk en liet me in mijn doen en laten vooral leiden door angst.

“Het is een vreemde paradox:
Ik kan pas veranderen wanneer ik mezelf volledig accepteer zoals ik ben”.
Carl Rogers, humanistisch psycholoog.

Len van der Wurff

Door meer te zijn met wat zich hier-en-nu aandient, is er heling en ruimte ontstaan. Ruimte om met een heldere blik te kijken, (steeds) minder vertroebeld door oude ballast. Ruimte om mezelf onvoorwaardelijk te ondersteunen in plaats van me anders voor te doen dan ik ben. Mijn levenservaring, opleidingen, cursussen, trainingen, supervisiesessies en (leer)therapieën, hebben allen hieraan bijgedragen.

Drive

We zoeken allemaal onze eigen manieren om in onze eerste levensbehoeften te voorzien als deze ons niet zomaar gegeven worden. Zo kun je tegendraads gedrag vertonen als je hiermee de kans op aandacht vergroot, ook al is het negatieve aandacht. Je wordt de ‘clown’ als je geleerd hebt dat je daarmee ruzie kunt voorkomen en zo in je behoefte aan veiligheid kunt voorzien. Je doet wat er van je verwacht wordt als je geleerd hebt dat je vooral dán waardering krijgt. De levensdrift én de liefde die daaruit spreekt, ontroert me telkens weer. We betalen daarvoor vaak ook een prijs. Je krijgt klachten omdat er iets in jou niet tot ontwikkeling kan komen. In die klachten schuilt dan ook het verlangen naar zelfontplooiing. In mijn klachten schuilde het verlangen mijn plek in de wereld in te nemen, mijn waarheid te vinden en deze naar buiten te brengen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een eigen praktijk waarin ik mensen bijsta op hun pad naar meer zelfverwezenlijking.

Mijn opleidingen en werkervaring

Na een aantal omzwervingen koos ik in 1990 voor de studie Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en Emotion Freedom Techniques therapeut (EFT) afgerond. Ik ben vooral geïnspireerd door Acceptance and Commitment Therapy, mindfulness, Gestalttherapie en EFT. Deze methodieken erkennen allemaal de kracht van aanvaarding en geloven in het zelfhelende vermogen van mensen. EFT werkt extra ondersteunend in ‘zijn met wat is’ en helpt het onbewuste meer bewust te maken. Lees meer over mijn opleidingen en werkervaring.

Na ruim 20 jaar gewerkt te hebben in instellingen en psychologenpraktijken, heb ik besloten de ‘gevestigde orde’ te verlaten. Het verplichtende protocollaire werk binnen de cognitieve gedragstherapie, de tijdsdruk en de administratieve rompslomp, ontnamen mij de ruimte om echt menselijk contact aan te gaan en begeleiding op maat te geven. Vanwege mijn motieven de institutionele GGZ te verlaten, heb ik mijn BIG-registratie als GZ-psycholoog niet verlengd. Ik word nu vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over de tarieven en vergoedingen.

Wil je samen met mij verhelderen wat jou te doen staat op je weg naar meer zelfverwezenlijking? Wil je me eerst nog iets beter leren kennen, je hulpvraag bespreken of heb je vragen? Bel of mail me of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.