Individuele begeleiding

“Een vogel is nooit bang dat zijn tak breekt want hij vertrouwt niet op de tak,
maar op zijn eigen vleugels.”

Jezelf dragen zoals een vogel doet, is voor de meesten van ons niet vanzelfsprekend. Vaak is het van levensbelang (geweest) delen van je zelf af te wijzen, je gevoelens te verwaarlozen of een masker op te zetten. Hopend dat een ander je zou dragen, daar waar jij het nog niet kon. Je hebt misschien geleerd dat liefde voorwaardelijk is en je doet je best om aan al die eisen te voldoen. Je legt je lot in handen van de tak door je eigen-waarde af te laten hangen van het vermeende oordeel van anderen. Je laten meevoeren door de wind kun je je vaak niet veroorloven want je moet alert zijn dat hij niet de verkeerde kant opwaait. Jezelf, de ander en het leven welkom heten, staat misschien ver van je af.

Jezelf welkom heten

Jezelf welkom heten begint met het aanvaarden van alles wat er leeft in jou. Alle verwaarloosde gevoelens, alle moeilijke gedachten, alle weerstand, alles wat er eigenlijk niet mag zijn. Dit is het begin van (zelf)liefde. Door allerlei overtuigingen en ingrijpende levenservaringen kan het echter moeilijk zijn (zelf)liefde toe te laten. Soms wíl je het niet toe laten, omdat dit té pijnlijk is. Als je (zelf)liefde toelaat, voel je immers vaak ook de pijn van het (jarenlange) gemis ervan. Die weerstand om het toe te laten, beschermt je, net zo lang tot het veilig genoeg voelt om íets van (zelf)liefde aan te nemen En dat is vaak een (heel) proces.

De ander welkom heten

Als je je niet gezien voelt of hebt gevoeld, is er vaak (verborgen) pijn in je. Soms richt je die pijn naar binnen en word je angstig, depressief of hard voor jezelf. Soms richt je de pijn naar buiten en ga je de strijd aan met anderen, voel je je miskend of hou je afstand. Liefdevol hier-en-nu aanwezig zijn met de pijn, met alles wat er in je leeft, werkt helend. Goed kauwen en proeven. Uitspugen wat niet van jou is en doorslikken wat wel bij je hoort. Zo kom je steeds dichter bij je ware aard. Hoe meer je jezelf welkom heet, hoe meer je de ander kunt zien zoals hij/zij werkelijk is.

Het leven welkom heten

Psycholoog en boeddhist, Kristin Neff, definieert vertrouwen als “durven meebewegen met de stroom van het leven”. Hoe meer je doorleeft en opneemt wat ongezien is gebleven, en je ontdoet van datgene wat niet van jou is, hoe meer je durft mee te bewegen met de stroom in je zelf. Hoe meer je daarop vertrouwt, hoe meer je durft mee te bewegen met de stroom van het leven en doe je wat hier van nature uit voortvloeit.

Procesbegeleiding

Ik werk op een psychodynamische, procesmatige en ervaringsgerichte manier. Naast aandacht voor je klachten, onderzoeken we dus ook de onderliggende pijn die nog niet liefdevol gezien is. Voelt de pijn zich gehoord en krijgt het de kans te integreren in wie je nu bent, dan kunnen je verlangens, kwaliteiten en mogelijkheden die erin verborgen liggen weer zichtbaar worden. In dit integratieproces worden ook belemmerende overtuigingen heroverwogen, neemt je creativiteit om met situaties om te gaan toe en groeit je vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden. We brengen een ont-wikkeling op gang die in dienst staat van jouw weg naar meer zelfverwezenlijking. Je klachten zijn minder ‘nodig’ naarmate je meer in staat bent op positieve wijze met je situatie om te gaan.

Ik bied ondersteuning bij onder andere:

• Stemmingsklachten
• Onzekerheid, schaamte
• Negatieve effecten van traumatische ervaringen
• Angsten
• Eenzaamheid
• Streng zijn voor jezelf
• Gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde
• Burnout klachten
• Levensvragen
• Verdriet, rouwgevoelens
• Weinig verbinding voelen of diepgang in de relaties met anderen
• Niet écht kunnen genieten

Klachten en hun boodschap

Klachten dragen vaak een boodschap in zich over wat je te doen staat op je pad naar meer zelfverwezenlijking. Lees hier meer over bij Visie. Hieronder vind je wat voorbeelden van boodschappen:
• Jezelf onvoorwaardelijk ondersteunen in plaats van delen van jezelf af te wijzen.
• Contact maken met je gevoelens in plaats van deze weg te drukken, in te slikken of vast te houden.
• Vertrouwen op je innerlijk weten/je intuïtie en dit verder ontwikkelen in plaats van het te negeren.
Lees meer

Gratis kennismakingssessie

We beginnen met een kennismakingssessie. Deze sessie kan je helpen om een helder(der) beeld te krijgen van waar je naartoe wilt groeien, te ontdekken wat je hierin tegenhoudt en de energie te voelen een volgende belangrijke stap te zetten in die richting. Minstens zo belangrijk is het ervaren van hoe ons contact aanvoelt. Voel jij je gehoord door mij? Voel je je veilig en ook geprikkeld? Is er sprake van wederzijdse sympathie. Is mijn manier van werken een geschikte aanpak voor jouw situatie? We zijn meestal een uur met elkaar bezig. De sessie is natuurlijk vrijblijvend en we beslissen daarna of we met elkaar verder gaan.

Hoe lang en hoe vaak?

De duur van een traject is afhankelijk van je wensen, de aard van je klachten/problemen en hun onderliggende boodschap over wat er tot ont-wikkeling wil komen. Ook speelt de tijd die je nodig hebt om je het geleerde eigen te maken een rol én hoe lang je mij daarbij gebruiken kunt.
Een sessie duurt een uur. Meestal maken we in het begin wekelijks een afspraak. Later in het proces meestal om de twee weken en uiteindelijk gaan we in overleg de begeleiding afbouwen. Ik combineer verschillende methodieken, maar werk bijna altijd met EFT (Emotion Freedom Techniques). Het voordeel van EFT is dat je daarmee jezelf kunt ondersteunen in je proces. Ook na afloop van het traject heb je met EFT dus een krachtig instrument in handen. Sommige mensen vinden het echter prettig om toch na een tijdje weer aan aantal sessies af te spreken. Bijvoorbeeld om het geleerde weer op te frissen of om een (nieuwe) volgende stap te kunnen zetten.