Selecteer een pagina

Individuele therapie

Wat is de onderliggende boodschap van je klachten en problemen en hoe kun je hier op positieve wijze antwoord op geven?

Maak een afspraak

Individuele therapie

Wat is de onderliggende boodschap van je klachten en problemen en hoe kun je hier op positieve wijze antwoord op geven?

De boodschap van klachten

Klachten en problemen kunnen je een naar gevoel geven waar je het liefst zo snel mogelijk van af wilt. Hoe begrijpelijk deze wens ook is, meestal leidt dit tot een gevoel van teleurstelling. Hun afwezigheid is dikwijls van korte duur en later kunnen ze in dezelfde of juist in een andere vorm weer terug keren.

Vaak zijn klachten en problemen een uiting van wat zich op een dieper (vaak onbewust) niveau in jouw leven afspeelt. Wat is hun boodschap? Wat is écht nodig? Wat wil tot ont-wikkeling komen, maar is uitgesteld, verborgen of vermeden?

Somberheid kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van gebrek aan eigenwaarde, toegedekte boosheid of het gevoel van onvermogen om met moeilijke gevoelens om te gaan.

Als we er zo naar kijken, kunnen we klachten beschouwen als wake-up calls die iets zeggen over wat jou wellicht te doen staat in je leven. De somberheid als uiting van toegedekte boosheid uit bovenstaand voorbeeld, zou een roep van je systeem (lichaam en geest) kunnen zijn om gevoelens van ongenoegen, frustratie en boosheid toe te laten én te leren deze naar buiten te richten in plaats van naar binnen.

Samen onderzoeken we wat de klachten en problemen die je bezig houden je te vertellen hebben over wat er tot ont-wikkeling wil komen in jouw leven en hoe je daar op nieuwe manieren gehoor aan kunt geven. Soms is het in dit proces van belang aandacht te geven aan de effecten van traumatische ervaringen en andere ingrijpende gebeurtenissen als deze je belemmeren om je de nieuwe manieren meer eigen te maken.

7
Meer draag- en stuurskracht ontwikkelen

Ik werk met ‘De paradox van verandering’ die ervan uit gaat dat verandering ontstaat als alles wat er is, er kan zijn.

Dus zonder dat het meteen doelgericht weg moet.

Zodra we bewust, subtiel en met liefdevolle aanvaarding, de ui van niet dienende overtuigingen, getrokken conclusies en vastgeroeste gedragspatronen afpellen, kun je in contact komen met de onderliggende behoeften van je systeem.

Deze behoeften geven richting en zo ontstaat er een natuurlijk proces waarin jij tot meer zelfoptimalisatie kan komen. In dit proces worden belemmerende overtuigingen heroverwogen en kunnen eventuele trauma’s of andere ingrijpende gebeurtenissen geïntegreerd worden in wie je nu bent. Zo kun je meer draagkracht ontwikkelen en kan de creativiteit toenemen om op positieve wijze gehoor te geven aan je behoeften in de situaties waarin je verkeert.

Ervarings- en procesgericht

Vanuit de visie dat we door onze interpretatie en beleving van de situatie(s) waarin we leven ‘aangestuurd’ worden, ben ik een ervaringsgerichte psycholoog die je graag helpt om je daarvan bewust te worden. Indien gepast doen we dit óók door oefeningen en lichaamsgericht gericht werk. Voelen doe je immers met je lijf.

Ik maak hierbij gebruik van verschillende methodieken die allemaal de kracht van bewustwording en aanvaarding erkennen. Dit betekent dat ik niet werk met protocollen of standaard behandelmethodes maar therapie op maat bied.

Ik bied ondersteuning bij onder andere:

Hooggevoeligheid

Depressie en andere stemmingsklachten.

Burnout klachten.

Oververmoeidheid, geen energie hebben.

Onverklaarbare lichamelijke klachten.

Streng zijn voor jezelf, perfectionisme, hoge eisen.

Verdriet, rouwgevoelens.

Niet écht kunnen genieten.

Gevoelens van eenzaamheid.

Vastzittende boosheid, wrok, woede, agressie.

Angstklachten en paniekklachten.

Gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Gevoelens van onzekerheid en schaamte.

Traumaverwerking.

Gevoelens van onvrede of teleurstelling in je werk en/ of relatie(s) .

Conflicten.

Moeite hebben met het aangaan en/of onderhouden van contacten met anderen.

Midlife problematiek, levens- en zingevingsvragen; wie ben ik, wat wil ik, waar sta ik?

Voorbeelden van ontwikkelingsbehoeften

Jezelf trouw zijn in en leren omgaan met de teleurstelling of (vermeende) oordelen van anderen.

Jezelf onvoorwaardelijk ondersteunen, wat er ook van komt.

Contact maken met je gevoelens in plaats van deze weg te drukken, in te slikken of vast te houden.

Traumatische en/of verlieservaringen integreren in wie je nu bent

De veiligheid in jezelf vinden in plaats van dit buiten je te zoeken.

Meer (zelf)compassie en mildheid voelen en laten zien.

Gevoelens van ongenoegen, frustratie en boosheid toe laten en op adequate wijze naar buiten brengen.

Grenzen stellen, je assertiever opstellen.

Je daadkrachtig tonen.

Waardige kwetsbaarheid ontwikkelen.

Verbinding tussen hoofd en hart maken.

Weer durven dromen en verlangen en dit niet langer stil hoeven leggen.

Je leven in eigen hand nemen.

Meer nu-hier aanwezig zijn.

Duur van de therapie

De duur van een traject is afhankelijk van je wensen en de aard en ernst van je klachten en problemen. Ook speelt de tijd die je nodig hebt om je het geleerde eigen te maken een rol en hoe lang het daarbij helpend voor je kan zijn afspraken met mij te maken.

Een sessie duurt een uur. Meestal maken we in het begin wekelijks een afspraak. Later in het proces meestal om de week en uiteindelijk gaan we in overleg de therapie afbouwen.

Meld je aan voor een gratis kennismakingsgesprek

Omdat naast de kennis en kunde van de psycholoog óók de klik belangrijk is, bied ik een gratis kennismakingsgesprek aan zodat je kunt ervaren hoe ons contact je bevalt. Voel jij je gehoord door mij? Voel je je veilig waardoor je me je gevoelens, gedachten en zielenroerselen durft toe te vertrouwen? Word je uitgenodigd om bovenstaand proces aan te gaan? Een kennismakingsgesprek duurt meestal een uur en is natuurlijk geheel vrijblijvend.

12 + 9 =