Len

Psycholoog
Len

Psycholoog Utrecht

De boodschap van klachten

Ik zie klachten, symptomen en patronen als een uiting van wat zich op een dieper, vaak onbewust niveau in jou afspeelt. Naast aandacht voor je klachten staan we dus ook stil bij waar ze uit voortgekomen zijn zodat ze betekenis krijgen.

Wat is hun boodschap voor jouw leven, jouw doen en laten?  Wat is écht nodig? Wat wil tot ont-wikkeling komen, maar is verborgen, uitgesteld, vermeden of onderdrukt?

In dit procesgerichte werk ben ik vooral geïnspireerd door Gestalttherapie, Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness en Somatic experience. Deze benaderingen zijn gericht op bewustwording (awareness) en contact met jezelf in de situaties waarin je leeft en/of werkt.

Belevingsgericht onderzoek

Met milde aandacht gaan we bewust en subtiel de in je leven opgedane aannames, overtuigingen en belemmerende gedragspatronen onderzoeken. Hierdoor krijg je contact met je onderliggende, meer authentieke drijfveren, verlangens en idealen. Dit is een moedige onderneming omdat er gevoelens kunnen opkomen van bijvoorbeeld teleurstelling, verdriet, boosheid en spijt. Door het bewust en mededogend leren dragen van dit soort moeilijke gevoelens, wordt de ontwikkeling van ‘verantwoording nemen’ gestimuleerd. Met ver-antwoording nemen bedoel ik hier ‘antwoord geven op’ de situaties en kwesties die het leven je voorschotelt. Wil je creativiteit en innerlijke waardigheid ontwikkelen om er, in jouw tempo, voor te zorgen dat je tot bloei komt?

Ik help je graag om dit proces van zelfoptimalisatie te ontwikkelen.

Benaderingen

Ik maak gebruik van verschillende methodieken om van moment tot moment bij je te zijn. Deze benaderingen zijn gericht op bewustwording (awareness), contact met jezelf en de situatie waarin je leeft en/of werkt.

Indien gepast werk ik naast de dialoog ook met belevingsgerichte oefeningen, lichaamsgerichte en systemische interventies. Eventuele trauma’s of andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen in dit proces geïntegreerd worden.

Ik werk niet met protocollen maar wil jou in je zelfonderzoek ont-moeten. Naast het bieden van veiligheid en uitdaging behoren ook humor en relativering bij wie ik ben.

 

Ik bied ondersteuning bij onder andere de volgende klachten / thema’s.

Duur van de therapie

De duur van een traject is afhankelijk van je wensen, de aard van je klachten/problemen onderliggende dynamieken. Ook speelt de tijd die je nodig hebt om je het geleerde eigen te maken een rol én hoe lang het hierbij helpend kan zijn afspraken met mij te maken. Een therapie sessie duurt een uur. Meestal maken we in het begin wekelijks een afspraak. Later in het proces meestal om de week en uiteindelijk gaan we in overleg de therapie afbouwen.