Len

Benaderingen - Psycholoog Len ​

“De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen”.

Marcel Proust

Ik maak gebruik van verschillende benaderingen om van moment tot moment bij je te zijn. Deze benaderingen zijn gericht op bewustwording (awareness) en contact met jezelf in de situaties waarin je leeft en/of werkt.

Indien gepast werk ik naast de dialoog ook met belevingsgerichte oefeningen, lichaamsgerichte en systemische interventies.

lIk werk niet met protocollen of formulieren maar wil jou in je zelfonderzoek ont-moeten. Naast het bieden van veiligheid en uitdaging behoren humor en relativering ook bij wie ik ben.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een proces- en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie gericht op herstel van contact met jezelf, met anderen en met de situaties waarin je leeft. In de Gestalt-visie gaat men er namelijk van uit dat klachten ontstaan als dit contact onbevredigend verloopt en je je niet in staat voelt om daar op positieve wijze op te reageren. We onderzoeken hoe jij contact maakt, wat je hierin tegenkomt, welke betekenis je daaraan geeft en welk gedrag hier logisch uit volgt. Je wordt je bewust(er) van wat je hierbij in je lichaam ervaart. Van lichaamssensaties,  gevoelens, gedachten, emoties en belemmeringen. Je komt meer in contact met je verlangens en dat wat tot ont-wikkeling wil komen en vaak in de pijn en belemmeringen verborgen liggen. Zo komt er een proces op gang waarin vanzelf richting ontstaat. Je kunt nieuwe mogelijkheden zien om op waarachtige en creatieve wijze gehoor te geven aan wat je hebt ont-dekt. De samenwerking en interactie tussen cliënt en therapeut staat in dienst van dit proces.

Hoe ga ik te werk?

We onderzoeken hoe jij contact maakt, wat je hierin tegenkomt en welke betekenis je daaraan geeft. Je wordt je bewust(er) van wat je hierbij ervaart in je lichaam, van (pijnlijke) gevoelens, gedachten, emoties, overtuigingen, oordelen, aannames, belemmeringen en zo voort.

Als je hierin gaat staan kun je in contact komen met je diepe verlangens en ont-wikkelingsbehoeften van je systeem die vaak in de pijn en belemmeringen verborgen liggen. Zo komt er een proces op gang waarin vanzelf richting ontstaat. Je kunt nieuwe mogelijkheden zien om op waarachtige en creatieve wijze gehoor te geven aan wat je hebt ont-dekt. De samenwerking en interactie tussen jou en mij staat in dienst van dit proces. 

Mindfulness

Mindfulness gaat over nu-hier aanwezigheid. Je stelt je open voor alles wat zich aan je bewustzijn voordoet: zintuiglijke indrukken, lichaamsgewaarwordingen, gedachten, overtuigingen, oordelen etc. Je wordt je zo meer bewust, er ontstaat meer ruimte en dus meer keuzevrijheid om waarachtig, creatief en adequaat te reageren in plaats van op de automatische piloot. Je zou ook kunnen ervaren dat je méér bent dan je gevoelens, gedachten en overtuigingen en dat deze als wolken aan de hemel komen en gaan. Kun je ook geïnteresseerd zijn in de hemel waarin dit alles verschijnt?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Ook ACT helpt om minder tegen je gevoelens en gedachten te vechten omdat je dit gevecht nooit wint. ACT is gericht op de bereidheid deze gevoelens en gedachten te ervaren in dienst van onze waarden. Onze waarden weerspiegelen wat diep in ons hart voor ons belangrijk is en waar we in dit leven (eigenlijk) voor willen gaan. In ACT wordt ervan uitgegaan dat waarden ons richting geven en ons motiveren om, ondanks moeilijkheden en tegenslagen, een waarden-vol leven te leiden.

Somatic Experiencing

Een lichaamsgerichte traumabegeleiding.

Het uitgangspunt van Somatic Experiencing is dat traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn en daarom het best op een lichaamsgerichte manier tegemoet getreden kunnen worden: door stil te staan bij wat zich hier en nu in je lichaam afspeelt als je vertelt over het trauma kan de vastgezette overlevingsenergie zich loslaten.