Methodieken

Ik werk volgens het principe van ‘De paradox van verandering’: verandering is pas mogelijk als alles wat er is er mag zijn. Aanvaarding werkt helend en opent de deur naar nieuwe mogelijkheden. Soms hebben we echter noodgedwongen veel van onszelf verwaarloosd en soms zijn we ons daar niet bewustzijn van. De technieken die ik gebruik erkennen allemaal de kracht van aanvaarding en geloven in het zelfhelende vermogen van mensen. EFT werkt extra ondersteunend in ‘zijn met wat is’ en helpt het onbewuste meer bewust te maken. Lees meer over mijn opleidingen en werkervaring.

Mindfulness

Mindfulness gaat over nu-hier aanwezigheid. Je stelt je open voor alles wat zich aan je bewustzijn voordoet: zintuiglijke indrukken, lichaamsgewaarwordingen, gedachten, overtuigingen, oordelen etc. Je wordt je zo meer bewust, er ontstaat meer ruimte en dus meer keuzevrijheid om waarachtig, creatief en adequaat te reageren in plaats van op de automatische piloot. Je zou kunnen ervaren dat je méér bent dan je gevoelens, gedachten en overtuigingen en dat je deze als wolken aan de hemel voorbij kunt laten drijven.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Ook ACT helpt om minder tegen je gevoelens en gedachten te vechten omdat je dit gevecht nooit wint. ACT is gericht op de bereidheid deze gevoelens en gedachten te ervaren in dienst van onze waarden. Onze waarden weerspiegelen wat diep in ons hart voor ons belangrijk is en waar we in dit leven (eigenlijk) voor willen gaan. In ACT wordt ervan uitgegaan dat waarden ons richting geven en ons motiveren om, ondanks moeilijkheden en tegenslagen, een waardenvol leven te leiden.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een proces- en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie gericht op herstel van verbinding met jezelf, met anderen en met je leefomgeving. In de Gestalt-visie gaat men ervan uit dat klachten ontstaan als deze verbinding onbevredigend verloopt en je je niet in staat voelt om daar op positieve en adequate wijze op te reageren. Samen wordt onderzocht hoe jij verbinding maakt, wat je hierin tegenkomt en welke betekenis je daaraan geeft. Je wordt je bewust(er) van wat je hierbij in je lichaam ervaart, van je gevoelens, gedachten, emoties en belemmeringen. Je komt meer in contact met je verlangens, die vaak in de pijn en belemmeringen verborgen liggen, én met wat van jou tot ont-wikkeling wil komen. Je kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken om daar op waarachtige en creatieve wijze gehoor aan te geven. Zo ontstaat er een proces waarin vanzelf richting ontstaat. De samenwerking tussen cliënt en therapeut staat in dienst van dit proces en is daar tegelijkertijd onderdeel van. Dit houdt in dat wat er in het hier en nu tussen jou en de therapeut gebeurt deel uitmaakt van de therapie.

Emotional Freedom Techniques (EFT)

EFT is een combinatie van oude oosterse acupressuur en moderne psychologie. Terwijl je hardop uitspreekt hoe jij jouw situatie beleeft, klop je op de energiebanen in je lichaam. Dit kloppen zorgt ervoor dat je lichaam (geluks)hormonen aanmaakt zoals Serotonine, Endorfine en Dopamine. Het Cortisolgehalte (stresshormoon) neemt juist af. Mede hierdoor ondersteunt EFT je in het onder ogen zien en aanvaarden van alles wat er in je leeft. Ook kan EFT helpen om bevrijding te vinden in belemmerende overtuigingen en andere negatieve effecten van ingrijpende levenservaringen los te laten. Het helpt het onbewuste meer bewust te maken. Je komt meer in contact met je verlangens, kwaliteiten, mogelijkheden en eigen-wijsheid. Het lijkt op EMDR met dit verschil dat je het ook zelf kunt toepassen. Met EFT heb je dan ook een krachtig instrument in handen.