Selecteer een pagina

Methodieken

“De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen”.

Marcel Proust

Methodieken

“De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen”.

Marcel Proust

Ik help je om je bewust(er) te worden vanuit welke conditioneringen je de situaties waarin je verkeert tegemoet treedt. Zodra we bewust, subtiel en met liefdevolle aanvaarding, de ui van niet dienende overtuigingen, getrokken conclusies en gestolde gedragspatronen afpellen, kun je in contact komen met de onderliggende behoeften die je richting kunnen geven. Zo ont-dek je wat tot ont-wikkeling wil komen in jouw leven en kun je nieuwe manieren vinden om hier op positieve wijze gehoor aan te geven. Soms is het nodig om met liefdevolle aandacht traumatische ervaringen en andere ingrijpende gebeurtenissen onder ogen te zien wanneer deze je belemmeren om je de nieuwe manieren meer eigen te maken.

 Ik werk met ‘De paradox van verandering’: verandering ontstaat als alles wat er is, er kan zijn. Ik maak gebruik van verschillende methodieken die allemaal de kracht van bewustzijn en aanvaarding erkennen.

7
Mindfulness

Mindfulness gaat over nu-hier aanwezigheid.

Je stelt je open voor alles wat zich aan je bewustzijn voordoet: zintuiglijke indrukken, lichaamsgewaarwordingen, gedachten, overtuigingen, oordelen etc. Je wordt je zo meer bewust, er ontstaat meer ruimte en dus meer keuzevrijheid om waarachtig, creatief en adequaat te reageren in plaats van op de automatische piloot. Je zou ook kunnen ervaren dat je méér bent dan je gevoelens, gedachten en overtuigingen en dat deze als wolken aan de hemel komen en gaan.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Ook ACT helpt om minder tegen je gevoelens en gedachten te vechten omdat je dit gevecht nooit wint. ACT is gericht op de bereidheid deze gevoelens en gedachten te ervaren in dienst van onze waarden. Onze waarden weerspiegelen wat diep in ons hart voor ons belangrijk is en waar we in dit leven (eigenlijk) voor willen gaan. In ACT wordt ervan uitgegaan dat waarden ons richting geven en ons motiveren om, ondanks moeilijkheden en tegenslagen, een waardenvol leven te leiden.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een proces- en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie gericht op herstel van contact met jezelf, met anderen en met de situatie waarin je leeft. In de Gestalt-visie gaat men er namelijk van uit dat klachten ontstaan als dit contact onbevredigend verloopt en je je niet in staat voelt om daar op positieve wijze op te reageren. Samen wordt onderzocht hoe jij contact maakt, wat je hierin tegenkomt en welke betekenis je daaraan geeft.

Je wordt je bewust(er) van wat je hierbij in je lichaam ervaart, van je gevoelens, gedachten, emoties en belemmeringen. Je komt meer in contact met je behoeften, die vaak in de pijn en belemmeringen verborgen liggen, én met wat tot ont-wikkeling wil komen. Zo komt er een proces op gang waarin vanzelf richting ontstaat. Je kunt nieuwe mogelijkheden te weten komen om op waarachtige en creatieve wijze gehoor te geven aan wat je hebt ont-dekt. De samenwerking tussen cliënt en therapeut staat in dienst van dit proces en ook wat zich tussen jou en de therapeut afspeelt maakt hier onderdeel van uit.

Somatic Experiencing

Een lichaamsgerichte trauma therapie.

Het uitgangspunt van Somatic Experiencing is dat traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn en daarom het best op een lichaamsgerichte manier tegemoet getreden kunnen worden: door contact te maken met wat zich nu-hier in je lichaam afspeelt als je vertelt over het trauma kan de vastgezette overlevingsenergie zich loslaten.

 

Meld je aan voor een gratis kennismakingsgesprek

5 + 11 =