Selecteer een pagina

Coaching

Je functioneren scherper waarnemen, je (onbenutte) persoonlijke kwaliteiten verhelderen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Maak een afspraak

Coaching

Je functioneren scherper waarnemen, je (onbenutte) persoonlijke kwaliteiten verhelderen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Coaching is een vorm van begeleiding die vaak gericht is op je functioneren binnen je werkzaamheden en werkomgeving. Omdat je in je werk altijd jezelf meeneemt, gaat je professionele ontwikkeling ook altijd over je persoonlijke ontwikkeling. In een coaching traject gaat de aandacht dan ook uit naar beide gebieden en focussen we ons op hoe ze elkaar zowel positief als negatief  beïnvloeden.

7
Leerproces

Nieuwe vaardigheden en nieuwe perspectieven.

De begeleiding richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in je functioneren en wat je daarin anders wilt, het verhelderen van je (onbenutte) persoonlijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Hierdoor kan de creativiteit toenemen om met de situiaties waarin je verkeert om te gaan.

We brengen een leerproces op gang waarin je kunt experimenteren met nieuwe gedrags- en interactievarianten waardoor nieuwe perspectieven en daardoor nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan.

Voorbeelden van coachvragen die je kunt hebben:

Je (onbenutte) talenten en kwaliteiten in kaart brengen en deze inzetten.

Persoonlijke effectiviteit verder ontwikkelen.

Je niet laten belemmeren door faalangst om bevlogen, creatief en actief een stap naar voren te zetten.

Meer empathie ontwikkelen.

Meer assertiviteit en daadkracht ontwikkelen.

De kwaliteit van je relaties met anderen verbeteren.

Communicatieve vaardigheden optimaliseren.

Conflicten op constructieve en creatieve wijze leren hanteren.

Leren negatieve feedback te geven op een manier die zo min mogelijk weerstand oproept.

Leren een goede balans te vinden tussen je privé- en werkleven.

Leren een burn-out te voorkomen.

Ontdekken welke lessen er schuilen in je burn-out klachten, hoe je hier op positieve wijze gehoor aan kunt geven en op een effectieve manier je werk kunt hervatten.

Een manier van leidinggeven ontwikkelen die verbindend werkt en betrokkenheid en een gevoel van verantwoording bij de ander aanwakkert.

Duur van het coaching traject

Meestal bestaat een traject uit 8 tot 10 zittingen die een duur hebben van 1 uur tot 1,5 uur. De frequentie is in het begin meestal eens per week en later eens per 2 weken.
Des gewenst kan je werkgever bij het proces betrokken worden en gedrieën bespreken we hoe we dit vorm gaan geven.

Meld je aan voor een gratis kennismakingsgesprek

8 + 8 =